Skip to content

Statistikaameti veebileht

Statistikaameti uue veebi eesmärk on tagada usaldusväärsete andmete tõhusam levik ja pakkuda eri huvigruppidele kasutajasõbralikumat kogemust.

Statistics Estonia website image

Kokkuvõte

Selleks, et statistikahuvilised vajaliku info kiiremini ja mugavamalt üles leiaksid, on uue veebilehe otsingusüsteemil automaatne soovitusfunktsioon ning valdkondade kaupa loodud uued ja praktiliselt struktureeritud teemalehed. Uus veebileht toob statistika inimestele andmebaasist lähemale ning kõige olulisemad näitajad on nüüd selgelt leitavad infokaartide ja visuaalsete graafikute kujul.

Tegu oli pikaajalise projektiga, kus lisaks tehniliselt mahukatele arendustöödele sai Web Experti poolt läbi viidud ka teenusedisain ning äri- ja süsteemianalüüs.

14-kuuline projekt valmis koostöös Helmesega ning Statistikaameti uue visuaalse identiteedi lõi Velvet.

Teenusedisain ja -analüüs

Etapi käigus viisime läbi fookusgrupiintervjuud, kaardistasime erinevate kasutajagruppide persoonad ja nende teekonnad. Selle põhjal lõime algse veebi disainikavandid ja testisime pidevalt täienevat prototüüpi sihtgruppide esindajate seas pilgujälgimistehnoloogia abil. Lõpptulemusena valmis kasutajamugavust ja andmetele kergesti ligipääsetavust silmas pidav täiustatud prototüüp.

Äri- ja süsteemianalüüs

Lõppkasutaja kui kõige olulisema tarbija sisendiga liikusime edasi tehnilise analüüsi etappi, et saadud infot ka veebiarhitektuuris ja andmete loogilise leitavuse struktureerimisel kasutada. Fookuses oli nii Statistikaameti teenusenõuete täitmine, välisveebi erinevate rakenduste ühtsustamine ja liidestamine (näiteks Tõetamm, kaardirakendused jm) ja ka lõpliku disaini kinnitamine.

Veebidisain (UI)

Disain lähtub kolmest aspektist - sisu, selgus ja leitavus. Kuna Statistikaameti uue veebi kasutajagruppide hulka kuuluvad nii kooliõpilased, pensionärid, ettevõtjad, ajakirjanikud, teadlased jt, siis on see oluline infoallikas paljudele erineva kasutajakäitumisega tarbijatele. Rõhk on andmetel, graafikutel ja statistikakaardikestel, et sisu oleks kergesti hoomatav ja silmale hästi struktureeritud.

Arendus

Uus veebileht on arendatud Drupal 8 sisuhaldusplatvormile. Back-end arendustööde hulgas teostati ka suuremahuline sisumigratsioon ning integreeriti erinevaid liidestusi muuhulgas Statistikaameti andmebaasiga, mis reaalajas pidevalt andmekaarte, graafikuid ja ka automaatset otsingusüsteemi uuendab.

Testimine ja kvaliteedikontroll

Kvaliteet on niivõrd suurte ja mahukate arenduste puhul esmatähtis. Et kõik oleks arendusetappide lõpus toimiv ning töödega ei tekiks hiljem mahajäämisi, viisime läbi funktsionaalset ja mittefunktsionaalset testimist pideva protsessina.

 

Sisuloome ja -haldus

Veebilehele loodi koos Web Experti copywriteriga uus sisukontseptsioon ning edaspidi laseb Drupali platvorm Statistikaameti enda sisuhalduritel kodulehe infot ja elemente mugavalt muuta. Vastavalt vajadusele saab luua üldisi ja valdkonnapõhiseid erilahendusega teemalehti, muuta avalehel olevat uudisteportaali kujundust ning uudiseid ajatada, lisada teemakaarte, graafikuid, tabeleid, hoiatusteateid, kalkulaatoreid, küsitlusi, veebivorme jpm. Andmeid on palju ning kõige olulisem on nende töötlemine ja esitamine arusaadava infokogumina, et tagada igale huvilisele positiivne kasutajakogemus.

Liik

Veebilahendus

Külasta lehte