Skip to content

TLÜ ELU Projekt

Web Experti poolt valmis Tallinna Ülikooli ELU õppeaine uus veebileht ja infosüsteem, kus toimub projektide lisamine, nendega liitumine ja projektide haldus. Uus veeb on arendatud Drupal 8 platvormile.

TLÜ LIFE project image

kliendi kirjeldus

ELU ehk Erialasid Lõimiv Uuendus on Tallinna Ülikooli õppeaine, mille raames erinevate erialade üliõpilased ja juhendajad viivad koostöös ellu interdistsiplinaarseid projekte endale huvipakkuval teemal. Tegu on kohustusliku õppeainega nind nüüd on ka ülikooli õppekorraldus kasutajasõbraliku, loogilise ja isehallatava süsteemi tõttu sujuvam ja praktilisem.

Web Experti poolt valmis nii uus veebileht kui ka infosüsteem, kus toimub projektide lisamine, nendega liitumine ja projektide haldus. Uus veeb on arendatud Drupal 8 CMS platvormile, kus on määratud erinevate kasutusõigustega rollid, kes saavad vastavalt oma vajadusele portaali kasutada (nt tudeng, juhendaja, õppejõud, õppekorraldusspetsialist jm).

Analüüs

Analüüsietapis korrigeerisime eelnevat dokumenti: kuidas kohandada juba valmis analüüsi vastavalt Drupal 8 võimalustele. Etapi lõpuks valmis kogu süsteemi arhitektuur ja prototüübi vaated.

Disain

Disainielemendid lähtuvad stiiliraamatust ning veebidisainis on rõhku pööratud pigem nooruslikkusele ja mitteformaalsemale kujundusele võrreldes TLÜ enda ametliku lehega. Kasutusmugavuse (UX) fookus on projektidel - nende leidmisel, kirjeldustel ning vastava projekti meeskonnal.

Arendus

Uus veebileht on arendatud Drupal 8 sisuhaldusplatvormile. Drupali loogikaid on kasutatud maksimaalselt (tabelite, slaidide, piltide, vormide lisamine; kasutajate sisselogimine jm), kuid palju on ka spetsiaalseid erilahendusi:

  • Statistikana (ka failidena) on võimalik välja võtta semestri projekte, osalemismäärasid, õppeaine läbinud tudengite arv
  • Registreerimine ja rühmade genereerimine on määratud teatud reeglitega (nt võib igalt erialalt osaleda vaid teatud arv tudengeid)
  • Projekti lisamise ankeet on mahukas, terviklik ning võimalusega lisada infot paralleelselt kahes keeles - sellest sisendist tekib veebi keskne osa.

Liidestused

Uus veeb on liidestatud TLÜ õppeinfosüsteemiga (ÕIS). ELU süsteem pärib ÕISilt, kas tudengil on õigus õppeainet deklareerida, saadab tagasisidet läbitud ainepunktide kohta vastava tudengi õppekavasse jm. Lisaks on liidestus LDAPi baasil TLÜ siseveebiga sisselogimise jaoks.

Sisuhaldus

Sisu haldamiseks on määratud erinevad kasutajarollid - näiteks vastavalt õigustele ja ligipääsule on võimalik halduril sisestada vaid sisu; administraatoril muuta ka Drupali mooduleid ja kõiki seadistusi; tudengil võimalik liituda projektiga vaid siis, kui tal on selleks õigus; õppejõud saab õppematerjale üles laadida. Kogu halduseks on loodud standardsed mallid, kuid ilma arendaja abita on olemas ka paindlikkus - iga projekti kohta on võimalik administraatoril erandeid teha.

Projekti lõppedes laetakse projekti aruanne/tulem keskkonda, kus see on avalikult leitav eesmärgiga teha see ELU projektidest huvitatutele kättesaadavaks.

Liik

Veebilahendus

Kasutatud tehnoloogiad

Drupal

Külasta lehte