Skip to content

Lennuliiklusteeninduse veebileht

Lennuliiklusteeninduse AS

Image of EANS webpage

Kliendi kirjeldus

Lennuliiklusteeninduse Aktsiaselts on uue põlvkonna lennujuhtimisteenuste pakkuja Eestis, mille peakontor asub Tallinnas. Tegutsetakse Eesti Vabariigi Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi (edaspidi MKM) haldusalas ja ettevõtte ainuomanikuks on Eesti Vabariik. Ettevõte pakub ohutuid ja tõhusaid lennujuhtimisteenuseid koos lennuliikluse korraldamise konsultatsioonide ja koolitusteenustega.

Vajadus ja lähteülesanne

Peamiseks kitsaskohaks oli ettevõtte senine koduleht, mis oli nii halduse kui külastatavuse poolelt aegunud. Lisaks veebi kaasajastamisele vajas läbimõtlemist kogu selle sisuline kontseptsioon.

Lahenduse kirjeldus

Web Expert teostas detailse lähteinfo kaardistuse uue veebilehe loomiseks, mille põhieesmärgiks on selgelt ja arusaadavalt ettevõtte, kontaktide ning karjäärivõimaluste kohta info jagamine. Veebilehe disain ja arendus hõlmasid ka keerukamate ja loovamate lahenduste väljatöötamist, nagu näiteks Eesti õhuruumi kaart.

Liik

Veebilahendus

Kasutatud tehnoloogiad

Drupal

Külasta lehte