Skip to content

Tehnilise Järelevalve Ameti järelvalvemenetluse infosüsteem

Web Expert on alates 2015. aastast Tehnilise Järelevalve Ameti ametlik arendus- ja hoolduspartner. Oleme alates sellest ajast hooldanud ja täiendanud olmeasolevaid infosüsteeme JVIS ja e-teenused.

Technical Surveillance Authority image

Lahenduse kirjeldus

Alates 2016. aasta algusest ehitame TJAle täiesti uut Symfony 3 baseeruvat infosüsteemi, mis sisaldab lisaks järelevalvemenetluste läbiviimise funktsionaalsut ka dokumendihaldusvõimalusi, avalike e-teenuseid ja -päringuid.

Peakasutajetele suunatud funtksionaalsuses oleme valmis ehitanud võimsa ja paindliku vormi- ja mallide moodulid, mis võimaldavad TJAl ilma arendaja sekkumiseta katta ära vajadused lisaprotsesside ja dokumendimallide loomiseks.

Liik

Äritarkvara ja infosüsteemide arendus

Kasutatud tehnoloogiad

Symfony

Külasta lehte