Skip to content

Carglassi CRM-ERP lahendus

Carglass Eesti (Windrox OÜ)

Carglass CRM

KLIENDI TUTVUSTUS

Carglass on maailma juhtivaim sõidukite klaaside parandus- ja paigaldusteenuseid pakkuv kontsern. Eestis esindab Carglassi kaubamärki frantsiisilepingu alusel Windrox OÜ, mis on üks suurimaid Eesti turul tegutsevaist autoklaaside jae- ja hulgimüügi ning paigaldusega tegelevaist ettevõtteist. Carglass Eesti  teostab aastas ca 20 000 tööd, mis on seotud sõidukite klaaside vahetuse või parandamisega.

VAJADUS JA LÄHTEÜLESANNE

Ettevõtte senine lahendus kahjukäsitluste ja tööde haldamiseks baseerus Drupal 7 platvormil, mille ametlik tugi oli lõppemas. Samuti ei vastanud lahenduse kasutusloogika ja võimalused ettevõtte hetke ärivajadustele.

LAHENDUSE KIRJELDUS

Web Expert viis tellijaga koostöös käbi uue lahenduse detailanalüüsi, mille käigus kaardistati tellija ärilised vajadused, loodavas lahenduses toetamist vajavad protsessid ning uue lahendusetehniline disain ja arhitektuuripilt. 

Loodud lahendus on peamiseks igapäevaseks töövahendiks ettevõtte klienditeenindajatele ja tehnikutele. Lisaks kasutavad lahendust ka teiste positsioonide töötajad kuni juhtkonnani välja. Loodud lahendus kätkeb endas kogu juhtumimenetluse ja kahjukäsitluse protsessi: juhtumi avamine, kliendi ja sõiduki andmete lisamine, kindlustusteavitus ja andmete kontroll, töökäskude koostamine ja tööde planeerimine, järelaruandlus, pretensioonide esitamine ja käsitlemine. 

Lahendus on liidestatud ettevõtte majandustarkvara ja mitmete kolmandate osapoolte lahendustega info kiire ja automaatse vahetuse eesmärgil.

Liik

Äritarkvara ja infosüsteemide arendus

Kasutatud tehnoloogiad

Drupal