Skip to content

Tartu linna veebilehe arendus

Arendasime uue ja kaasaegse veebilehe Tartu linnale. Töö tellijaks oli Tartu Linnavalitsus ja disaini tööde partneriks Wiseman Interactive OÜ.

Tartu website image

Vajadus ja lähteülesanne

Senine veebileht pärines eelmise kümnendi esimesest poolest ning vajas hädasti uuendamist. Eeltöödena oli tellija poolt välja töötatud veebilehe infoarhitektuur ja prototüüp ning koostatud veebistrateegia.

Uue veebilehe peamisteks eesmärkideks said parem info leitavus läbi kohandatud struktuuri ja uuendatud otsingusüsteemi, kaasaegne disain ning kasutatavus mobiilsetes seadetes, kohandatus vaegnägijatele, info jagamise võimalus sotsiaalmeedias ning sidussüsteemide integreeritus (dokumendiregister, ametnikele päringute esitamine, heakorrateated).

Lahenduse kirjeldus

Tartu uus veebileht baseerub Drupal 8 platvormil, kuhu on lisatud vajalikud moodulid ning mida on kohandatud ja täiendatud eesmärgiga muuta veebilehe info haldus võimalikult mugavaks ning lihtsaks. Olulisemad lisamoodulid veebilehel on uudised koos kommentaariumiga, kalender, otsing, kaardirakendus, küsitlus ja vormid, leiubüroo (kuulutused) ja ilmainfo ning veebikaamera pildid.

Läbi automaatsete liidestuste kuvatakse veebilehel dokumendiregistri dokumente, linnavalitsuse töötajate ja volikoguliikmete andmeid, Kultuuriakna sündmuste feed’i ning veebilehe külastajal on võimalik veebilehe vormide kaudu edastada küsimusi ametnikele või teavitada heakorraprobleemidest.

Liik

Veebilahendus

Kasutatud tehnoloogiad

Drupal

Külasta lehte