Skip to content

Testimine ja kvaliteedikontroll

Eesmärk: tagame kvaliteedi ja tõrgeteta toimimise.

Kvaliteedikontroll illustratsioon

Et tagada lahenduse lõplik kvaliteet, viime detailselt paika pandud põhimõtete järgi läbi põhjaliku testimise ja kvaliteedikontrolli. Kvaliteedi tagamiseks oleme välja töötanud ettevõttesisese süsteemi, mis sisaldab endas erinevaid protsesside ja riskide juhtimise komponente ning on kinnitatud ISO9001:2015 kvaliteedijuhtimise standardi sertifikaadiga.

Tegevused:

 • Lähte- ja analüüsidokumentidele vastavuse kontroll
 • Teststsenaariumite koostamine ja testlugude loomine 
 • Testimine vastavalt stsenaariumitele ja testlugudele 
 • Koodi kvaliteedikontroll
 • Funktsionaalne testimine
 • Mittefunktsionaalne testimine (jõudlus, turvalisus)
 • WCAG testimine
 • Lahenduste testimine erinevate seadmete ja brauseritega
 • Regressioontestimine
 • Lõppkasutajatestid
 • Testitulemuste kohta raporti koostamine

 

Tulemus: põhjalikult läbimõeldud, kontrollitud ja tehniliselt kõrgel tasemel realiseeritud lahendus. Veendume hoolikalt, et loodav lahendus toimib täpselt nii nagu planeeritud.

Kvaliteedikontroll illustratsioon