Skip to content

Konsultatsioon

Eesmärk: koostöö ühisosa ja sobivuse väljaselgitamine.

Konsultatsioon illustratsioon

Tulemusliku koostöö eelduseks on see, et partnerid teineteist põhjalikult tunneksid ja usaldaksid. Koostöö esimese etapina soovime alati saada võimalikult hästi tuttavaks, saada vajadustest, ootustest ja võimalustest terviklik pilt, et sellest lähtuvalt koostöö fookus ning parim võimalik lahendus kokku leppida.

Tegevused:

  • Ettevõtte ja pakutavate teenuste, lahenduste ning meeskonna tutvustamine 
  • Tutvumine kliendi äri ja tema vajadusega
  • Probleemide, kitsaskohtade kaardistus
  • Ootuste ja vajaduste selgitamine
  • Sobiva koostöövormi leidmine
  • Projekti lähtekoha määratlemine

 

Tulemus: Mõlemal osapoolel on oma partnerist põhjalik ülevaade, mis on kindlaks vundamendiks pikaajalisele koostööle. Kaardistatud on probleemi põhiolemus ning kokku on lepitud ühine visioon ja fookus koostöö osas.

Konsultatsioon illustratsioon