Skip to content

Juurutamine

Eesmärk: aitame lahenduse kiirelt igapäevasesse töösse võtta.

Juurutamine illustratsioon

Uute lahenduste kasutuselevõtu puhul on oluline, et sellele üleminek toimuks võimalikult kiirelt ja efektiivselt. Hoolitseme selle eest, et üleminek oleks võimalikult sujuv, vastavalt kokkulepitud juurutus- ja ajaplaanile, ilma ettevõtte põhiprotsesse või äritegevust häirimata. Et vältida muret ja lisatööd erinevate andmete ületoomiseks varasemast lahendusest, koostame migratsiooniplaani. Aitame kolida kogu vajaliku andmestiku uude lahendusse, ilma et tekiks vajadust näiteks kahte keskkonda dubleerivalt kasutada.

Tegevused:

  • Lahenduse lõppserverisse paigaldamine
  • Loodud lahenduse lähtekoodi ja materjalide üleandmine tellijale
  • Töö võõrandatavate õiguste üleandmine tellijale 
  • Tugi lahenduse kasutamisel, hooldamisel ja edasiarendamisel

 

Tulemus: tõrgeteta üleminek uuele süsteemile. Teenindame kogu protsessi ja veendume projekti üleandmisel selle vigadeta toimimises.

Juurutamine illustratsioon