Skip to content

Bränding

Eesmärk: visuaalse identiteedi loomine ja kohandamine.

Bränding illustratsioon

Professionaalse veebilahenduse puhul on oluline selle visuaalne sobitumine ettevõtte tervikliku identiteediga. Loome ideetasandilt kuni brändiraamatuni täiesti uue visuaalse kontseptsiooni või kohandame olemasoleva kuvandi loodava lahendusega selliselt, et see kannaks täpselt edasi ettevõtte põhiväärtusi ning -lubadusi. Aitame lõppkliendil teie toodet või teenust konkurentide seast selgelt ära tunda ning teha valik just teie kasuks.

Tegevused:

  • Strateegiline analüüs (hetkeolukord, ärieesmärgid, toode/teenus, positsioon turul, sihtgrupid jne)
  • Kommunikatsioonieesmärkide täpsustamine, fookuse seadmine
  • Visuaalse identiteedi ja kontseptsiooni loomine
  • Kommunikatsioonistrateegia ja põhisõnumite loomine
  • Logo ja hüüdlause loomine
  • Tunnusgraafika ja pildikeele loomine
  • Fontide, värvide ja muude stiiliraamatu elementide määratlemine
  • Stiiliraamatu (CVI) koostamine
  • Visuaalse identiteedi kohandamine veebilahenduste jaoks

 

Tulemus: terviklik ja läbimõeldud kuvand, mis kasvatab usaldust ettevõtte vastu ning toetab pikaajalisi turunduseesmärke.

Bränding illustratsioon