Tule meile,
veebilahenduste arhitekt!

Aitad meil luua efektiivseid digilahendusi

 • koostades projektide lähteülesandeid.
 • modelleerides veebilahendusi kasutades erialast tarkvara.
 • analüüsides loodavate lahenduste funktsionaalsust.
 • suheldes nii klientide kui projektimeeskonnaga.

Oled tõeline ekspert tiimis, kui

 • omad varasemat kogemust sarnasel ametipositsioonil.
 • tunned IT ja ärilahenduste loomise ja analüüsi metoodikat.
 • omad head analüütilist ja tehnilist mõtlemist.
 • oled varem kokku puutunud Bizagi, Draw.io või sarnaste tarkvaradega.
 • omad väga häid teadmisi veebilahenduste disainist ja arendusest.
 • oled hea suhtlemisoskusega nii eesti kui inglise keeles.

Meie tiimis saad

 • olla osaline mainekate klientide projektides ja neis ka sisuliselt kaasa rääkida.
 • arendada ennast erialaselt ja osaleda koolitustel ning konverentsidel.
 • valida endale eelistustest lähtuv riist- ja tarkvara ning kasutada oma töös uusimaid tehnoloogiaid.
 • planeerida oma töö- ja puhkeaega paindlikult.
 • teha tööd nii Tallinna kui ka Pärnu kontorites.
 • teha mitmekesist tööd, sest arendame uuenduslikke digilahendusi erinevates tegevusvaldkondades.
 • töötada kaasaegsetes kontorites, kus on rõhk nii töisel õhkkonnal kui ka puhkepausil.
 • töötada koos hea vibe'iga meeskonnaga ning saada osa tiimiüritustest.

Kandideerimiseks saada oma CV aadressile jobs@we.ee