Taustapilt

Muinsuskaitseameti register

Muinsuskaitseameti põhiülesanne on muinsuskaitsetöö korraldamine, riikliku järelevalve teostamine mälestiste ja muinsuskaitsealade üle, kultuurimälestiste riikliku registri pidamine ning kultuuriväärtuste väljaveotaotluste läbivaatamine ja lubade väljastamine.

register.muinas.ee

Muinsuskaitseameti registri eesmärgiks on pakkuda tööriista mälestistega seotud erinevate dokumentide koostamiseks inspektoritele ning avalikku andmekogu kodanikele. Lisaks on register tööriistaks teadlastele ja ajaloolastele materjali salvestamiseks ning struktureerimiseks.

Süsteem tervikuna on pidevalt täienenud pärast 2009. aastal toimunud üleminekut PHP MySQL kombinatsiooni peale. Lisandunud on palju mälestiste alamandmekogusid, seoseid üle X-tee teiste süsteemidega ning lisaandmekogusid, mille Muinsuskaitseamet on oma hõlma alla võtnud.

Muinsuskaitseameti register koondab lisaks Kultuurimälestiste riiklikule registrile ning mitmetele Muinsuskaitseameti tööks vajalikele andmekogudele ka:

  • Eesti Vabaõhumuuseumi poolt hallatavat Maaehituspärandi andmekogu,
  • Tartu Ülikooli arheoloogia õppetooli Arheoloogilise ja pärimusliku kohainfo andmebaasi,
  • Looduslike pühapaikade registrit,
  • Sõjahaudade registrit

Süsteemil on kolm peamist keskkonda: avalik, kodanikule ning inspektoritele, teadlastele ja halduritele. Lisaks on eraldi kasutajaliidesega väljund Sõjahaudade ja Looduslike pühapaikade registril. Hetkel on süsteemis kasutusel pea 30 X-tee teenust ning ise pakutakse kaheksat X-tee teenust.

Paar aastat tagasi sai süsteem disainivärskenduse ja on osaliselt skaleeruv, toetades tahvelarvuteid enamikes vaadetes ning eraldi on olemas limiteeritud kitsa ekraani versioon. Kodanikul on võimalik vaadata endaga seotud dokumente ning mälestiste detailinfot. Kodanikul on võimalik esitada mitmeid dokumente ja taotleda lubasid, autoriseerides Mobiil- iD/ID-kaardiga ning allkirjastades dokumendi/avalduse digitaalselt.

Süsteemi tähtsamaiks osaks on mälestiste andmekogu. Tegemist on mahuka andmekoguga, millel on üle 20 alamandmekogu ning sama palju seoseid teistes süsteemi andmekogudes. Lisaks kasutaja võimalusele vaadata endale lähemaid mälestisi mugavalt mobiilist, sirvida mälestiste pilte, vaadata kõiki otsingutulemusi kaardil, saab iga haldur kohandada endale eraldi otsingut ning nimekirja.

Eraldi äramärkimist väärib Arheoloogilise ja pärimusliku kohainfo andmebaasi loodud kaardirakendus.

Muinas