Taustapilt

Toolbox Estonia

toolbox.estonia.ee

Eesti brändi meediapank asub aadressil toolbox.estonia.ee ning selle eesmärk on Eesti brändiga seotud materjalide hoidmine ja kättesaadavaks muutmine. Toolbox.estonia.ee saab olema esimene asukoht ja tööriist, kust leida Eesti brändiga seotud materjale – fotosid, videosid, heli, infograafikaid ja esitlusmaterjale.

Meediapanga tellija oli Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS), kes andis tööde sisendiks eelnevalt valminud wireframe’id ning disainilahenduse. Web Expert OÜ ülesandeks oli tehnilise lahenduse loomine ning jooksvalt vajalike muudatuste tegemine nii disainis kui wireframe’ides.

Peamine raskuspunkt meediapanga projekti puhul oli meedia käsitlemine, konverteerimine, hoidmine ning kasutajale välja kuvamine. Igast pildifailist luuakse mitme resolutsiooniga variante, mida kasutaja saab alla laadida ning oma Eestit tutvustavates projektides kasutada. Teistele erinevat tüüpi failidele (nt heli ja presentatsioonid) saab lisada juurde ka n-ö kaanepildi faile.

Meediapanga veebilehel on võimalik meediat erinevatel viisidel kategoriseerida, sorteerida ja filtreerida. Ka kasutajad saavad iseenda jaoks luua unikaalseid kollektsioone.

meediapank