Taustapilt

Kirjandusmuuseum

Eesti Kirjandusmuuseum on teadus- ja arendusasutus, mis täidab ka riigi keskse teadusliku mäluasutuse ülesandeid, hallates olulisi kultuuriloo ja rahvaluule (folkloristika) arhiive ning Eesti rahvusteaviku ja vanaraamatu kogusid.

www.kirmus.ee

Kirjandusmuuseumi veebileht sai kaasajastatud ja kasutajale mugavdatud. Web Expert arendas uue veebilehe kasutades Drupal 8 platvormi. Platvorm laseb sisu hallata kliendil ning pideva infouuenduse võimalus oli siin projektis eriti oluline.

Palju kasutust leiab nii sisulooja kui ka lõpptarbija vaatest aktiivne kalender - visuaalselt on hästi välja toodud päevadeülene sündmuse kestvus ning ürituse info.

Rakendasime ja kohaldasime vastavalt kliendi vajadustele ka EKI kõnesüntesaatori, mis loeb ette kogu veebilehe sisu. Lisaks on kasutuses veel vaegnägemismoodul, mille abil saab muuta teksti suurust, reavahet ja kontrastsust.

logo
kirmus